Geschiedenis

Oprichting

In 1975 is de provinciale Stichting De Brug Groningen opgericht vanuit allerlei kleine sportinitiatieven die al bestonden. Ook in Veendam waren er al initiatieven voor sport voor mensen met een verstandelijke handicap. Eerst onder de naam Sportvereniging voor geestelijk gehandicapten Veendam, maar in 1977 onder de naam De Brug regio Veendam. 
In 1981 werden de statuten getekend en was De Brug Veendam officieel een regio. 
Er werd begonnen met gym en zwemmen. En later volgden sjoelen, handwerken, handenarbeid, muziek maken, volksdansen en wandelen. De begeleiding bij activiteiten werd allemaal gedaan door vrijwilligers


Jaren tachtig

In de jaren tachtig maakte de regio Veendam een behoorlijke groei door van 50 naar 80 deelnemers. De activiteiten waren: carnaval, dammen, gymnastiek, kanovaren, paardrijden, sjoelen, voetballen, wandelen en zwemmen. Met name het zwemmen had een grote rol binnen de nationale zwemcommissie, die het zwemmen voor verstandelijk gehandicapten op nationaal niveau ontwikkelde. De provinciale wedstrijden die in Veendam gehouden werden fungeerde als toetssteen voor de landelijke wedstrijden. De nationale zwemcommissie bestond in die tijd vrijwel geheel uit Groningers en zij hadden een wedstrijdreglement en een draaiboek ontworpen.


Jaren negentig

In 1992 werd het voetballen omgevormd naar G-voetbal en bij een lokale voetbal vereniging ondergebracht. Ook de sjoelgroep is geïntegreerd bij een lokale sjoelvereniging.
In 1995 heeft de gemeente Veendam een aanlegsteiger voor de kano’s van De Brug geregeld. Hier wordt actief gebruik van gemaakt. Vanaf 1999 is er een samenwerking met de lokale kanovereniging Langebosch, zij zorgen voor de training van de vrijwilligers. Paardrijden gebeurt in een lokale manege. De deelnemers zijn lid van De Brug maar ook aangesloten bij de FPG, federatie paardensport gehandicapten. Zwemmen is het paradepaardje van De Brug regio Veendam. Een groep doet mee met de landelijk selectie. Er is een samenwerking met de zwemverenigingen Thor en Bubble.
Het deelnemers bestand is in de loop der jaren, door de integratie naar lokale verenigingen en vergrijzing, wel terug gelopen.

Nu
Op dit moment biedt De Brug regio Veendam nog actief aan : 
Sport en spel, sjoelen en zwemmen. 

Zwemmen is nog steeds de grootste groep binnen De Brug regio Veendam.
Er worden regelmatig wedstrijden gezwommen in de regio met een groep van ± 24 wedstrijdzwemmers. Ook hebben we in de afgelopen jaren eindelijk weer eens een aantal thuiswedstrijden kunnen organiseren. Hier proberen we een twee jaarlijks wederkerend item van te maken.
Elk jaar doet er een groepje zwemmers mee aan de regionale Special Olympics, dit is meestal in Drachten of Heerenveen. En 1 x in de 2 jaar zijn de Nationale Special Olympics, waar we ook met een groep aan mee doen. Dan worden er vele medailles gehaald.
De groep recreatieve zwemmers wordt ook langzamerhand groter. Vooral de groep die nog op de Margaretha Hardenbergschool zit. Daar is de mond op mond reclame zeer groot.

Ook zijn er activiteiten buiten het zwembad, zoals avondvierdaagse,  carnaval enz.