Activiteiten

curve

Zwemmen

Waar : Zwembad Tropiqua
Jan Salwaweg 2
Veendam
Wanneer : woensdagavond van 18.00 – 19.30 uur
Begeleiding : Coördinatie ; Nel Scholtens, Arenda Abee, Grietje Hooiveld
Info : Het is toegankelijk voor alle leeftijden, op recreatief en op wedstrijd niveau.
We zwemmen in 3 groepen:


Groep 1 : Recreatiebad ; Recreatief zwemmen is van 18.00 – 19.00 uur in het subtropische
bad, onder begeleiding van een grote groep enthousiaste vrijwilligers.
Bij kinderen zonder zwemdiploma gaat het voornamelijk 1 op 1 begeleiding. We proberen
om de kinderen op spelenderwijze watervrij te maken en ze een beetje zwemslagen te
leren. We geven geen zwemles voor een diploma, daar hebben we geen bevoegde mensen
voor**. Volwassenen worden ook begeleid daar waar nodig om de conditie op pijl te houden
en anders voor de gezelligheid.


Groep 2 : Wedstrijdbad ; Kinderen en volwassenen met één of meerdere zwemdiploma’s
zwemmen het eerste half uur (18.00 – 18.30 uur) in het wedstrijdbad, om de conditie en de
zwemslagen te onderhouden, daarna nog een half uur in het recreatiebad.

Groep 3 : Wedstrijdbad ; groep wedstrijdzwemmers. Hier is een zwemdiploma verplicht !!

Van deze groep traint een klein groepje een half uur ( 18.30 – 19.00 uur) en de rest traint
een uur. Onder begeleiding van ervaren zwemtrainers wordt er afwisselende trainingen
gegeven met veel conditietraining en veel techniekoefeningen,
Er zijn ongeveer 4 a 5 wedstrijden per seizoen. Er zijn verschillende soorten wedstrijden:
* Competitie wedstrijden met andere regio’s van De Brug.
* 1 uurs estafette, er wordt dan een uur lang is estafettevorm gezwommen.
* Noordelijke Kampioenschappen, dit is aan het eind van elk seizoen.
Daarnaast doen we jaarlijks mee aan verschillende Special Olympics Evenementen, zowel
regionaal, nationaal als internationaal.
Lijkt je zwemmen leuk, stuur dan een mail naar secretariaat@debrugveendam.nl

Sport en Spel

Waar : Sporthal de Menterne,
Julianaplein 1
Muntendam
Wanneer : Dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur
Begeleiding : Ina Sterkenburg 06-81351034
Info : Onder leiding van een aantal vrijwilligers worden er verschillende sport onderdelen
beoefend om de conditie op peil te houden. Daarnaast spel onderdelen om het
teamgebeuren te promoten het samenspel te bevorderen. We streven ernaar om het
voor iedereen toegankelijk te maken.
Het motto is : “Gezellig bewegen”
Men kan vrijblijvend komen kijken.
Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen, neem dan contact op via het contactformulier.
Of stuur een mail naar secretariaat@debrugveendam.nl

Sjoelen

Waar : Sinnige Stee
Donderslaan 160
Groningen
Wanneer : 1 x per 2 weken op zaterdag van 14.00 – 16.00 uur
Begeleiding : Ter plekke in Groningen
Info : Bij het Sjoelen staat de gezelligheid voorop. Er wordt in competitieverband in 2
groepen gesjoeld. In totaal wordt er op 8 zaterdagen gesjoeld. Er zijn voldoende
sjoelbakken aanwezig (10) en het aantal deelnemers bedraagt gemiddeld 70/75.
Ter afsluiting van het seizoen vindt een provinciaal sjoeltoernooi plaats.
Lijkt je dit leuk stuur dan een mail naar secretariaat@debrugveendam.nl

Voor alle sporten geld dat het seizoen loopt van september t/m juni.

**Sinds eind 2021 is er een project van zwembad Tropiqua
“Niemand buiten de boot” daar krijgen de kinderen dan in een klein groepje zwemles.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij zwembad Tropiqua.