Deelnemers en vrijwilligers

curve

Deelnemers

De deelnemers van “De Brug” zijn mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking, maar voornamelijk met een verstandelijke beperking, de doelgroep van De
Brug. De leeftijden variëren van 5 tot 65 jaar.
Bij de afdeling Sport en Spel doen er voornamelijk volwassenen aan mee. Dit is een
groep van ongeveer 10 a 15 mensen die wekelijks aan bewegen doet.
Sjoelen wordt beoefend door een groepje oudere deelnemers uit regio Veendam.
De groep zwemmers is de grootste bij de regio Veendam.
De leeftijden variëren van 5 jaar tot 66 jaar.
Heb je belangstelling voor een van de activiteiten en je wilt wel eens komen kijken en
eventueel lid worden? Stuur dan een mail naar secretariaat@debrugveendam.nl of via het
contactformulier op deze website.
Dan maken we een afspraak dat je een keer kunt komen kijken. Ben je daarna
helemaal enthousiast en wil je lid worden, dan krijg je inschrijfformulieren mee.

Vrijwilligers

Voor alle activiteiten zijn begeleiders nodig in de vorm van vrijwilligers.
De Brug draait op vrijwilligers. We hebben momenteel meer dan 30 vrijwilligers waar we
erg blij mee zijn. Deze vrijwilligers begeleiden de deelnemers tijdens het sporten.
Zonder deze mensen konden de sporten niet doorgaan.
Alle personen van 16 jaar of ouder, die mensen met een verstandelijke beperking een warm hart toedragen en die zich daadwerkelijk willen inzetten tijdens de diverse activiteiten, zijn welkom.
Wat wordt er verwacht van de vrijwilligers bij de afdeling zwemmen?
Allereerst dat je kunt zwemmen en dat je verantwoordelijkheidsgevoel hebt tegen over
alle deelnemers. Je zwemt met 1 of 2 deelnemers, afhankelijk van de beperking. Er zijn
altijd meer vrijwilligers om je heen, dus je bent nooit alleen. Aan het begin van de les
wordt bepaald met wie je zwemt. Meestal zwem je met dezelfde deelnemer.
Bij Sport en Spel hetzelfde en dat je een beetje sportief bent aangelegd.
“Vrijwilliger zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.”
Dit houd in dat je je wel af moet melden als je niet kunt komen, want de deelnemers
rekenen erop dat je er bent.

V.O.G.

Door je aan te melden als vrijwilliger, ben je registratie verzekerd via gehandicaptensport Nederland.

iedere Vrijwilliger dient in het bezit te zijn van een VOG.

deze kan aangevraagd worden door de Brug Veendam.


Coordinatie

Arenda Abee ; zwemmers en vrijwilligers ( 06-10200993)
Grietje Hooiveld ; wedstrijdbad. (06-53847760)
Ina Sterkenburg ; Sport en Spel. ( 06-81351034)
Graag afmelden bij deze personen als je niet kunt komen.

Maatschappelijke stage

In oktober staan er vrijwilligers van De Brug op de infomarkt bij de Winkler Prins in
Veendam om scholieren enthousiast te maken om stage te komen lopen. Hierbij
melden zich jaarlijks gemiddeld 4 a 5 mensen aan. Sommigen vinden het zo leuk dat ze
het hele schooljaar blijven en zich daarna aanmelden als vrijwilliger.

Donateurs

Alle personen of instanties die ons financieel willen ondersteunen zijn altijd welkom en
kunnen contact opnemen met het secretariaat via de mail secretariaat@debrugveendam.nl